Internet Explorer 8 (of lager) wordt helaas niet meer ondersteund.
Met Internet Explorer 9 (of hoger), Firefox of Chrome kan deze vragenlijst wel ingevuld worden.

Het lijkt er op dat er een mobiel apparaat wordt gebruikt, zoals een smartphone of tablet.
Het scherm kan elk gewenst moment gedraaid worden, de vragenlijst past zich vanzelf aan.

Do you want the Dutch or the English version of the questionnaire?
0%